Gọi: 096.495.57.58
Tin mới

Đơn hàng lao động phổ thông

Đơn hàng lao động phổ thông

Tuyển nam làm thực phẩm tại nhà máy Tranh Tiên ĐÀI BẮC

Tuyển nam làm dệt tại nhà máy Tân Quang ĐÀI BẮC

Tuyển nam làm thực phẩm tại nhà máy Tranh Tiên ĐÀI BẮC Tuyển nam xuat khau lao dong dai loan làm thực phẩm tại nhà máy Tranh Tiên ĐÀI BẮC Nhà máy Tranh Tiên Địa điểm :Đào Viên – Đài Bắc Thời hạn hợp đồng 3 năm Điều kiện tuyển chọn: Số lượng …

xem thêm