Gọi: 096.495.57.58
Tin mới

Đơn hàng Đài Bắc

Tuyển nam làm thực phẩm tại nhà máy Tranh Tiên ĐÀI BẮC

Tuyển nam làm dệt tại nhà máy Tân Quang ĐÀI BẮC

Tuyển nam làm thực phẩm tại nhà máy Tranh Tiên ĐÀI BẮC Tuyển nam xuat khau lao dong dai loan làm thực phẩm tại nhà máy Tranh Tiên ĐÀI BẮC Nhà máy Tranh Tiên Địa điểm :Đào Viên – Đài Bắc Thời hạn hợp đồng 3 năm Điều kiện tuyển chọn: Số lượng …

xem thêm

Tuyển nữ làm sản xuất pin năng lượng mặt trời tại nhà máy Vũ Sinh ĐÀI BẮC

Tuyển nữ làm sản xuất pin năng lượng mặt trời tại nhà máy Vũ Sinh ĐÀI BẮC

Tuyển 05 nữ làm sản xuất pin năng lượng mặt trời tại nhà máy Vũ Sinh ĐÀI BẮC Tuyển 05 nữ xuat khau lao dong dai loan làm sản xuất pin năng lượng mặt trời tại nhà máy Vũ Sinh ĐÀI BẮC Nhà máy Vũ Sinh – Đài Bắc Ngành nghề sản xuất …

xem thêm